en nl fr
 
 
Week-end des Pars et Jardins de Wallonie 2017 - 10 et 11 juin
Découvrez le programme complet

Uitzonderlijk erfgoed
 

Om de lijst op te stellen met uitzonderlijk erfgoed, bepaalde de ‘Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen' de volgende criteria:

 

Het goed:

 

  • Moet een unieke artistieke realisatie voorstellen die getuigt van de scheppende geest van de mens;
  • Moet een aanzienlijke invloed hebben uitgeoefend tijdens een bepaalde periode of binnen een bepaald cultureel gebied, op de ontwikkeling van de architectuur, de monumentale kunsten of de ruimtelijke organisatie;
  • Moet een uitzonderlijke getuigenis zijn van een beschaving of van een verdwenen socio-economische organisatie;
  • Moet een buitengewoon voorbeeld bieden van een traditionele menselijke habitat, representatief voor een cultuur en kwetsbaar geworden onder invloed van onomkeerbare veranderingen;
  • Moet rechtstreeks en materieel verbonden zijn met evenementen, ideeën of geloven die van uitzonderlijke regionale betekenis zijn.

Bovendien moet elk vastgoed beantwoorden aan het criterium van authenticiteit wat het ontwerp, de materialen, de uitvoering of de omgeving betreft. Een reconstructie is enkel aanvaardbaar bij uitzondering en volgens strikte voorwaarden.

 

wallonie destination qualité
Ce label indique que nous nous
sommes engagés à améliorer
de manière continue la
qualité de nos services.
wallonie commissariat general au tourisme