en nl fr
 
 
Week-end des Pars et Jardins de Wallonie 2017 - 10 et 11 juin
Découvrez le programme complet

Doelstellingen
 

De beheerders helpen bij het bereiken of aanhouden van een niveau van hoge kwaliteit op vlak van het beschermen en opwaarderen van de bijzonderheden van elk park of elke tuin;
 
Een coherent netwerk vormen, samengesteld uit het geheel van deze toeristische producten.

 

Om deze doelstelling te bereiken, zal de vereniging over de volgende middelen beschikken:

 

  • De oprichting van een professioneel netwerk van uitzonderlijke parken en tuinen dat in staat is om de collectieve promotie hiervan te commercialiseren en te verzekeren;
  • De verbetering van het onderhoud van de uitzonderlijke parken en tuinen (onderhoudsplan, versterking van de menselijke en technische middelen);
  • De promotie van de uitzonderlijke parken en tuinen van het Waals Gewest als plaatsen van cultureel erfgoed, voor lokale, nationale en internationale manifestaties, culturele activiteiten en zakelijke activiteiten;
  • De vertegenwoordiging en verdediging van de belangen van de sector bij de openbare en privéoverheden;
  • De sensibilisering en opleiding van de dienstverleners en hun personeel, in verband met de kwaliteit van de uitrustingen, het materiaal, de gebruikte technieken en de gepresteerde diensten, in verband met de veiligheid van de gebruikers, het respect en de bescherming van de omgeving en de natuur, om een zo optimaal mogelijk toeristisch product te kunnen aanbieden in het kader van een duurzaam toerisme;
  • De sensibilisering tot een kwalitatief onthaal en kwalitatieve informatie voor de klanten; Studies uitvoeren en alle nodige initiatieven ondernemen in verband met elk onderwerp dat in verband staat met de kennis over de sites.
wallonie destination qualité
Ce label indique que nous nous
sommes engagés à améliorer
de manière continue la
qualité de nos services.
wallonie commissariat general au tourisme